Egeløv

   
  Hækplanter  
Hækplanter
 
Overalt i Danmark anvendes i vid udstrækning hækplanter, hvor ligusterhækken i mange år var den fremherskende, især i parcelhusområder. I dag anvendes en bred variation af hækplanter til opformering af såvel den klippede, den uklippede og den blomstrende hæk.

Ved valg af hækplanter bør der tages hensyn til udplantningssted, jordens beskaffenhed og fugtighedsgrad.

Højmoses Planteskole producerer hækplanter og planter til levende hegn til udplantning i forskellige klimatiske forhold og jordarter.

Her kan man downloade den listen over skovplanter i PDF format og kan åbnes på de fleste computere eller kan det downloades gratis her.

Sorter/Arter af hækplanter

Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn
Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn •

...:: Højmoses Planteskole - Grønbjerg ::...