Egeløv

   
  Læplanter  
Læplanter
 
Det er en almindelig opfattelse, at den tætteste hæk giver det absolut bedste læ. Det er imidlertid ikke tilfældet, da den tætte hæk ofte giver vindnedslag nogle meter bag hækken, mens den knap så tætte hæk tager imod vinden og bremser den.

Læplantning anvendes for at opnå en lævirkning, der bl.a. hindrer sandflugt, men også til markering af skel og til vindbeskyttelse af afgrøder med det formål at optimere vækst, udbytte og kvalitet.

Højmoses Planteskole leverer et bredt sortiment i hurtigt voksende ammetræer, varige og højtvoksende bestandtræer samt skyggetålende og blomstrende buske.

Her kan man downloade den listen over skovplater i PDF format og kan åbnes på de fleste computere eller kan det downloades gratis her.

Sorter/Arter af læplanter

Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn
Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn • Navn •

...:: Højmoses Planteskole - Grønbjerg ::...