Erhverv

Levering i den rigtige kvalitet, til den aftale tid og ikke mindst pris.

Højmoses Planteskole – Grønbjerg er en solid og kompetence stærk planteskole. Vi er i besiddelse af et yderst fleksibelt produktionsapparat og et top gearet team af medarbejdere.

Vi har ry for at være en særdeles konkurrencedygtig og stabil underleverandør af skov- hæk og læplanter fordelt på 150 arter/sorter.

Vi råder over de mest gængse maskiner til markproduktion af planter og er med denne maskinpark i stand til at holde produktionsomkostninger nede samt stadig levere førsteklasses planter.

Vores maskinpark indeholder, såmaskine – rodskærer – rysteløfter – bedafretter- optagermaskine – plantemaskine samt div. rensere til renholdelse både mellem og i rækkerne. Vores pakkeri er også udstyret med maskiner til at bundte og pakke planter.

Vi bruger også Kølerum for at:
• Udjævne sæsonsvingninger.
• Forlænge plantesæsonen, så vi er leveringsdygtige i en længere periode.
• Styre frø, stiklinger og prikleplanter.

Vi tilstræber minimal anvendelse af sprøjtegifte. Men da vi er underlagt naturens luner, kan der være perioder, hvor vi ikke mekanisk kan renholde planter f.eks. pga. en længere regnperioder.

I plantesæsonen stiler vi efter at kunne levere fra dag til dag, til vore engroskunder.

Plantesæsonen strækker sig fra frosten er af jorden og til løvspring, og igen fra løvfald til frosten sætter ind.

Vil du vide mere, så bare tag telefonen og ring til os eller send en forespørgsel og få et uforbindende tilbud.