Profil

Højmoses Planteskole – Grønbjerg er en planteskole der har en løbende produktion af skov- hæk- og læplanter. Vores produktionsareal er ca. 25 ha. Her produceres årligt ca. 2 millioner salgsplanter fordelt på ca. 150 arter/sorter, hovedsagelig indenfor løv og nåletræer. Desuden har vi en mindre produktion af pyntegrønt.

Karen og Anders Højmose overtog i 1991 ”Den fædrene gård”, som  dengang blev drevet som traditionelt landbrug. Men da Anders er uddannet produktionsgartner som er en alsidig uddannelse med et bredt kendskab til både engros- og detailsalg, blev gården meget hurtigt omdannet til Højmoses Planteskolen.

Planteskolen har siden været i konstant fremgang og beskæftiger nu i alt 7 dygtige og stabile medarbejdere, der alle gør deres yderste for at lave nogle flotte planter af højeste kvalitet.