Læplanter

Det er en almindelig opfattelse, at den tætteste hæk giver det absolut bedste læ. Det er imidlertid ikke tilfældet, da den tætte hæk ofte giver vindnedslag nogle meter bag hækken, mens den knap så tætte hæk tager imod vinden og bremser den.

Læplantning anvendes for at opnå en lævirkning, der bl.a. hindrer sandflugt, men også til markering af skel og til vindbeskyttelse af afgrøder med det formål at optimere vækst, udbytte og kvalitet.

Højmoses Planteskole leverer et bredt sortiment i hurtigt voksende ammetræer, varige og højtvoksende bestandtræer samt skyggetålende og blomstrende buske.