Hækplanter

Overalt i Danmark anvendes i vid udstrækning hækplanter, hvor ligusterhækken i mange år var den fremherskende, især i parcelhusområder. I dag anvendes en bred variation af hækplanter til opformering af såvel den klippede, den uklippede og den blomstrende hæk.

Ved valg af hækplanter bør der tages hensyn til udplantningssted, jordens beskaffenhed og fugtighedsgrad.

Højmoses Planteskole producerer hækplanter og planter til levende hegn til udplantning i forskellige klimatiske forhold og jordarter.